PRÀCTICA DE LABORATORI

CIRCUIT ELÈCTRIC

En aquest experiment, us volem mostrar com encendre una bombeta a partir d’un circuit elèctric casolà, però, això no és tot, també us ensenyarem com apagar-la i encendre-la sense haver de desmuntar i muntar cada vegada el recorregut.

 

MATERIAL NECESSARI:

Per fer la següent activitat és necessari tenir:

Dos cables positius (+)

Dos cables negatius o neutres (-)

Una bombeta amb el seu portabombetes (receptor)

Un generador d’electricitat

Un interruptor

 

PASSOS A SEGUIR:

Si voleu encendre la bombeta, atengueu als següents passos:

1)    En primer lloc, heu de connectar un cable positiu i un de negatiu al generador.

2)   Seguidament, poseu en contacte els dos cables negatius. A continuació, connecteu els dos positius a l’interruptor. (En aquest cas, no passaria res si connectéssiu els dos negatius a l’interruptor, però, en altres casos, seria preferible connectar només els positius, per evitar danys innecessaris.)

3)   En tercer lloc, introduïu la bombeta al portabombetes i li connecteu el parell de cables que tenen un extrem sense connectar.

4)   Finalment, només cal que premeu la palanqueta de l’interruptor, així, la podreu encendre i apagar tantes vegades com vulgueu.

ATENCIÓ: No toqueu la bombeta, els cables,el generador etc. Depèn de la potència us podríeu cremar!!!

Maria i Anna Subirats Múria

03/12/2014