PULMÓ ARTIFICIAL

Com que a medi hem estat treballant la nutrició de les persones i l’aparell respiratori és molt important en aquest procés, al laboratori hem creat un pulmó artificial que ens ha ajudat a entendre millor el seu funcionament.