Mimetisme

Els animals sovint utilitzen les seves disfresses per quedar amagats i passar desapercebuts davant els depredadors o bé per poder caçar sense ser detectats per les seves preses, utilitzant l’estratègia del camuflatge.
Quan fan ús del camuflatge per a assemblar-se a altres animals diferents (per aparentar ser més perillosos i evitar predadors, per exemple) s’anomena mimetisme.

Mireu quin seguit d’imatges més impressionats sobre la capacitat que tenen certs organismes de camuflar-se.

Feu clic a sobre !

mussol