Archive for curs 2017-2018

Seminari de biblioteques 2017

ELS PUNTS FORTS DE LA NOSTRA BIBLIOTECA

*L’espai biblioteca i les seves possibilitats:

* Biblioteca oberta i bibliopati per préstec.

* Ajudants de bibliopati.

* Econòmic.

* Centralització dels materials.

* Cada curs activitats noves ( Sant Jordi, booktubers, visites…). 

* Assesssorament i recerca de llibres per als mestres que ens ho demanen.

* participació de les famílies.