Menjador i acollida

Membres: 

  1. PILI CALABUIG
  2. MAITE LÓPEZ,
  3. JORDI TALARN
  4. CONXITA MIRET
  5. SÓNIA RUPÉREZ
  6. ISABEL MIRET
  7. TONI PONS