Comunicació

Membres:

  1. ISABEL MIRET
  2. FREDO BORRÀS
  3. TONI PONS
  4. JOAQUIM SEGURA
  5. JORDI TALARN